НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Начало
Контакти
EN
НАВИГАЦИЯ  


Публикуваната в сайта статистическа информация се разпространява свободно и регистрацията не е задължителна.

Нерегистрирани потребители:
Имат възможност само да отварят справки от панела "Справки и Анализи", без да могат да използват инструмента за анализ върху тях.

Регистрирани потребители:
Имат възможност да използват инструмента за анализ върху справките от панела "Справки и Анализи".

За да отворите справка, иэберете съответната връэка с името на справката в панела "Анализи".

За да използвате инструмента за анализ на данните в справката, иэберете една от връэките "Analyze...", които се намират в горната и в долната част на справката.
Ако вече сте се логнали - ще се отвори нов прозорец с инструмента за анализ, а ако не сте - системата ще изиска да въведете потребителско име и парола.
Регистрация на нов потребител се извършва от препратка "Регистрация"

За повече информация при работата с инструмента за анализ, използвайте помощната информация, достъпна през връэката "Help" в интерфейса на инструмента.


СПРАВКИ И АНАЛИЗИ  
Всяка готова справка съдържа данни по съответната номенклатура (указана в наименованието), период, канал на търговия (Интрастат, Екстрастат), страна-партньор, страна на произход, стойност в лева, стойност в евро, стойност в щатски долари, нетно тегло в килограми и количество по допълнителна мярка
Важно!!! Информацията за износа и вноса за/от Обединеното кралство през 2020 г. е включена в търговията с ЕС.
    От януари 2021 г.:
  1. информацията за износа и вноса за/от Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия ще бъде включена в търговията с ЕС;
  2. информацията за износа и вноса за/от Обединеното кралство по отношение на Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман ще бъде включена в търговията с трети страни.
За по-подробна информация: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/12399711/KS-GQ-21-004-EN-N.pdf/05cd37ae-64a9-3102-c124-6c53fd55bcf0?t=1613051007152.
Справки и Анализи по Комбинирана номенклатура (КН)
Внос по Комбинирана номенклатура (КН)
Внос в лева по глави от Комбинирана номенклатура (КН) от 2000 г.
Износ по Комбинирана номенклатура (КН)
Износ в лева по глави от Комбинирана номенклатура (КН) от 2000 г.
Справки и Анализи по Стандартна международна външнотърговска класификация (SITC)
Внос по Стандартна международна външнотърговска класификация (SITC)
Внос в лева по сектори и раздели на Стандартна международна външнотърговска класификация (SITC) от 2000 г.
Износ по Стандартна международна външнотърговска класификация (SITC)
Износ в лева по сектори и раздели на Стандартна международна външнотърговска класификация (SITC) от 2000 г.
Справки и Анализи по Класификация на икономическите дейности (КИД)
Внос по Класификация на икономическите дейности (КИД)
Внос в лева по сектори и раздели на Класификация на икономическите дейности (КИД) от 2000 г.
Износ по Класификация на икономическите дейности (КИД)
Износ по сектори и раздели на Класификация на икономическите дейности (КИД) от 2000 г.
© 2009 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ. Всички права запазени. Разработка на: Software and solutions for the insurance industry