НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Начало
Контакти
EN
НСИ (Външна търговия) - Контакти  

Лица за контакт при възникване на технически проблеми по стартирането и експлоатацията на системата:

  • Димитър Желязков, началник на отдел „Управление на бази данни”, тел.: 02 9857 791, e-mail: dzhelyazkov@nsi.bg
  • Веселин Пейчинов, държавен експерт в отдел „Управление на бази данни”, тел.: 02 9857 473, e-mail: vpeichinov@nsi.bg
 

Лица за контакт по въпроси от методологичен характер, свързани със справките и анализа на данните:

  • Антоанета Димитрова, държавен експерт в отдел „Статистика на външната търговия със стоки”, тел.: 02 9857 481, e-mail: tdimitrova@nsi.bg
  • Ерма Петрова, държавен експерт в отдел „Статистика на външната търговия със стоки”, тел.: 02 9857 145, e-mail: epetrova@nsi.bg
  • Силвия Рубинова, началник на отдел „Статистика на външната търговия със стоки”, тел.: 02 9857 653, e-mail: srubinova@nsi.bg
 
© 2009 НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ. Всички права запазени. Разработка на: Software and solutions for the insurance industry